Agata Niemczyk


Profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, pracownik Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości w Katedrze Turystyki

Współautorka między innymi prowadzonych w Katedrze badań na temat sposobów spędzania czasu wolnego mieszkańców Polski, determinant aktywności turystycznej Polaków oraz ich zachowań i postaw na rynku turystycznym, rozwoju turystyki biznesowej, religijnej, motywacyjnej oraz martyrologicznej w Krakowie i okolicach.

Członek zespołu eksperckiego badającego przemysł spotkań w Krakowie (2009, 2010, 2011). Ekspert projektu „Partnerstwo muzeów i organizatorów turystyki biznesowej wyzwaniem XXI wieku” realizowanego na zlecenie Biura Marketingu Turystycznego Urzędu Miasta Krakowa (2010), członek zespołu ekspertów projektu pt. „Kraków miastem spotkań – w opinii europejskich ekspertów turystyki” na zlecenie Urzędu Miasta Kraków Biuro Marketingu Turystycznego Urzędu Miasta Krakowa (2011). Autorka i współautorka ok. 100 publikacji z dziedziny ekonomiki turystyki, ekonomiki konsumpcji, turystyki kulturowej i marketingu turystycznego, kilkakrotnie nagradzana za osiągnięcia w dziedzinie naukowej.