ANDRZEJ LASZCZYK – w KOMISJI WSPÓLNEJ SAMORZĄDÓW TERYTORIALNYCH i GOSPODARCZYCH MAŁOPOLSKI

Nasz Członek Honorowy Izby Pan Andrzej Laszczyk został powołany przez Marszałka Województwa Małopolskiego Pana Witolda Kozłowskiego do Komisji Wspólnej Samorządów Terytorialnych i Gospodarczych Małopolski na przedstawiciela samorządu gospodarczego Województwa Małopolskiego.

GRATULUJEMY powołania. DZIĘKUJEMY dotychczasowemu przedstawicielowi Andrzejowi Kaweckiemu za długoletnią reprezentację Izby w tym gremium.

Komisja Wspólna Samorządów Terytorialnych i Gospodarczych Małopolski jest gremium opiniodawczo-doradczym Zarządu Województwa w zakresie polityki rozwoju gospodarczego województwa. Komisja składa się z 24 przedstawicieli, w tym 12 ze strony samorządów terytorialnych i 12 ze strony samorządów gospodarczych. Jej przedstawiciele pełnią funkcję społecznie. To tu w konsultacji i współpracy powstaje wiele projektów i pomysłów dotyczących rozwoju naszego województwa.