PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ GEOTERMIA PODHALAŃSKA S.A.

KONTAKT:
34-500 Zakopane, ul. Nowotarska 35a - biuro
34-424 Szaflary, Bańska Niżna ul. Cieplice 1 - siedziba
tel. 18 201 50 41, 18 201 50 41 wew. 174, 175, 121 Biuro Obsługi Klienta
18 201 55 98 Pogotowie Techniczne, 18 207 39 74 Zakład Górniczy
fax: 18 201 50 44
www.geotermia.pl
geoterm@geotermia.pl

OSOBA KONTAKTOWA: 
Dagmara Pyż  tel. 18 201 50 41 wew. 131

Dorota Rzadkosz tel. 18 201 50 43

NAZWA FIRMY:
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Geotermia Podhalańska S.A.

WŁADZE / WŁAŚCICIELE:

Wojciech Ignacok – Prezes

Robert Wójciak – Wiceprezes

O FIRMIE:
PEC Geotermia Podhalańska S.A. zajmuje się produkcją i dystrybucją ciepła pochodzącego ze źródeł geotermalnych na cele centralnego ogrzewania, dostaw ciepłej wody użytkowej i wentylacji. Spółka powstała w grudniu 1993 roku z inicjatywy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Po przeprowadzeniu pilotażowej fazy projektu pod nazwą „Zaopatrzenie w ciepło wsi Bańska Niżna” i uruchomieniu pierwszej w Polsce instalacji geotermalnej przystąpiono do budowy Ciepłowni Geotermalnej w Bańskiej Niżnej, sieci magistralnej, sieci dystrybucyjnych oraz Kotłowni Szczytowej w Zakopanem. W połowie 1998 roku nastąpiła fuzja Geotermii Podhalańskiej z PEC Tatry. Od powstania Spółki systematycznie rozbudowywana jest sieć dystrybucyjna oraz podłączani są nowi odbiorcy. Z naszego ciepła korzysta już ponad 1400 odbiorców. Odbiorcami ciepła geotermalnego są mieszkańcy Podhala, hotele, pensjonaty, instytucje i inni.

OSIĄGNIĘCIA:
Dzięki zastosowaniu ciepła geotermalnego do ogrzewania budynków na Podhalu, corocznym podłączaniu nowych odbiorców Spółka w znaczący sposób przyczynia się do poprawy stanu środowiska naturalnego. Zastępowanie do ogrzewania paliw kopalnych przez wprowadzenie czystej odnawialnej energii geotermalnej powoduje istotne zmniejszenie emisji pyłów i gazów. Ma to olbrzymie znaczenie dla zachowania walorów przyrodniczych oraz krajobrazowych Podhala.