SEWIK TATRZAŃSKA KOMUNALNA GRUPA KAPITAŁOWA

KONTAKT:
34-500 Zakopane, ul. Kasprowicza 35c
tel. 18 202 44 50, 18 202 44 60
fax: 18 202 44 54
www.sewik.com.pl 
sewik@sewik.com.pl 

OSOBA KONTAKTOWA: 
Stanisława Czubernat  tel. 18 202 44 50

NAZWA FIRMY:
Sewik Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. Z O.O. 

WŁADZE/WŁAŚCICIELE:
Stanisława Czubernat - Prezes Zarządu

O FIRMIE:
Spółka SEWiK istnieje od 1992 roku kontynuując tradycję wodociągów działających w Zakopanem już od 1906 roku. Aktualnie obsługuje ponad 6,5 tys. odbiorców, dostarczając wodę i oczyszczając ścieki na terenie Zakopanego i części gminy Kościelisko. Obecnie zakańczane są najważniejsze inwestycje wodociągowe i kanalizacyjne na terenie Zakopanego. Systematycznie wzrasta ilość mieszkańców podłączonych do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Osiągnięcie poziomu 95% mieszkańców Zakopanego będących odbiorcami usług w 2010 roku jest nadal aktualnym wyzwaniem, choć zapewne będzie zrealizowane jeszcze wcześniej niż to zakładano tworząc strategię spółki. Spółka ciągle się rozwija, aby zapewniać klientom wysoką jakość usług oraz dbać o środowisko naturalne.

W 2004 roku została powołana w Zakopanem grupa kapitałowa, w skład którego weszła również Spółka Sewik. Jest to ciekawe i nowatorskie rozwiązanie w dziedzinie gospodarki komunalnej. Powstanie takiej grupy kapitałowej ma na celu racjonalizację kosztów oraz usprawnienie organizacji 
i zarządzania. Powinno również umocnić pozycję tworzących ją spółek na rynku oraz podnieść zadowolenie klientów z świadczonych usług.

OSIĄGNIĘCIA:
Członek Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie,
posiada certyfikat ISO 14001,
EcoAwards i tytuł Solidnej Firmy 2005.