Maria Wiśniewska


Doktor socjologii, ekonomistka, manager, adiunkt na Wydziale „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego. Wiceprezes Zarządu Fundacji  „Instytut Artes Liberales”

Od początku związana z polskim sektorem bankowym, najpierw w Narodowym Banku Polskim w Poznaniu, następnie jako współorganizatorka i wiceprezes Wielkopolskiego Banku Kredytowego SA. W 1997 roku prezes Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Skarbiec, w latach 1998–2003 prezes Banku Pekao SA,  pod jej kierownictwem przeprowadzono fuzję czterech banków tworzących Grupę Pekao S.A., a następnie prywatyzację i wewnętrzną restrukturyzację banku co uczyniło go największym pod względem zgromadzonych kapitałów i jednym z najbardziej efektywnych banków w Europie Środkowo-Wschodniej. W latach 2008–2012 prezes Zarządu Corporation of European Pharmaceutical Distribution (CEPD) N.V. z siedzibą w Amsterdamie. Obecnie: członek Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. oraz członek Rady Programowej Instytutu Spraw Publicznych.