PROGRAM FAMILY CAMP

Celem nadrzędnym programu jest terapia i prewencja zdrowia, nauka i zdobycie nowych doświadczeń oraz umiejętności, poznanie i aktywne uczenie się jak prowadzić zdrowy tryb życia. Ponad to  kształtowanie, wspieranie i stymulowanie prozdrowotnych nawyków i nauka organizacji czasu wolnego ze szczególnym uwzględnieniem aktywnych form spędzania wolnego czasu. Oprócz celów nadrzędnych chcemy integrować  i rozwijać  społecznie środowisko lokalne. Program dedykujemy 60 uczestnikom z Gminy Szaflary i realizujemy dla całych rodzin adresując zajęcia do poszczególnych grup ( kobiety, mężczyźni, dzieci i młodzież) oraz realizując wspólne działania ( całe rodziny)  wzmacniając więzi rodzinne, poprawiając relacje i wpływając pozytywnie na integrację społeczną. W ramach programu zorganizujemy: warsztat rekreacyjno – sportowy jako cykl treningów w formie kursu dla kobiet,  warsztat taneczny składający się z cyklu spotkań dla dzieci i młodzieży, zajęcia z nordic walking z instruktorem dla wszystkich chętnych bez względu na wiek, płeć i kondycję, zajęcia rodzinne w formie wycieczek, animacji i aktywności głównie rekreacyjnej  w tym wycieczka turystyczna autokarowo- piesza i zajęcia z nauki pływania, doskonalenia technik pływackich oraz zabawy, animacje i rekreacja w Termach Szaflary.      

Realizacja programu FAMILY CAMP umożliwi uczestnikom poznanie różnorodnych zagadnień, które pozwolą im  zadbać o własne zdrowie, umiejętniej organizować czas wolny dla siebie i rodziny, radzić sobie z różnymi problemami zdrowotnymi, zdobyć  wiedzę o sobie i własnych możliwościach,  lepiej zrozumieć własne ciało, ukierunkować swoje zachowania i popracować nad zmianą własnych postaw, nawyków i zachowań. Uczestnicy mogą również stać się przykładem dobrych praktyk  zachęcających innych do zmiany trybu życia i większej dbałości o zdrowie. Wspólny udział w części programu na pewno ma szansę zbudować lepsze  albo poprawić dotychczasowe  relacje w rodzinach. Praca w grupach spowoduje również wzrost solidarności płci i pokoleń. Będzie okazją do integracji społecznej, nawiązania nowych znajomości i poprawy komunikacji społecznej.

Realizacja zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia z dofinansowaniem Funduszu Składowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników, Projekt „Wsparcie działań promujących ochronę zdrowia i profilaktykę zdrowotną wśród rolników i członków ich rodzin”.