PROGRAM PRIORYTETOWY – EDUKACJA EKOLOGICZNA


   

Warto być EkoAktywnym i zacząć od siebie:

  • produkuj mniej śmieci. Przeciętny Polak wytwarza aż 332 kg śmieci na rok ! Kupuj rozsądnie, wybieraj produkty, które będziesz używał dłużej i te, które pozwalają na łatwy, skuteczny recykling. Unikaj plastików
  • gotuj z rozmysłem. Co roku marnujemy 9 mln ton żywności ! Może warto bardziej efektywnie wykorzystać zasoby w kuchni. Po prostu kupować i gotować tak aby nie marnować
  • zadbaj o czyste powietrze. W Polsce jest aż 29 ze 100 najbardziej zanieczyszczonych smogiem miast w Unii Europejskiej. Pomyśl o wymianie ogrzewania na odnawialne źródła energii (np. energia geotermalna, pompy ciepła) lub takie które produkują mniej zanieczyszczeń pyłowych
  • chodź pieszo, wybieraj komunikację zbiorową, korzystaj z roweru  
  • nie dewastuj przyrody: szanuj zieleń i lasy. Parki narodowe to miejsca o wyjątkowym bogactwie fauny i flory
  • nie hałasuj. Hałas szkodzi ludziom i zwierzętom jeszcze bardziej niż ludziom


Pamiętaj, że wartość turystyczna Podhala polega na pięknie przyrody, która nas otacza. Dbałość o ekologię i piękno natury to korzyści dla  nas wszystkich. Wspieraj edukację ekologiczną, propaguj postawy proekologiczne i zasady zrównoważonego rozwoju.


Tatrzańska Izba Gospodarcza przy współpracy z firmą EduTatry zrealizowała projekt  Podhale EkoAktywni, współfinansowany ze środków  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w ramach „Programu priorytetowego – Edukacja Ekologiczna”.

W ramach projektu zrealizowaliśmy cykl warsztatów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, ekopiknik i wycieczkę przyrodniczą. Projekt w wysokości 43.000,00 zł został dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie dotacją w wysokości 29.450,00zł.

Bądź EkoAktywny – zadbaj o siebie, otoczenie i własną firmę. Jeśli chcesz wesprzeć działania na rzecz ochrony środowiska skontaktuj się z nami.  

www.wfos.krakow.pl