UCHWAŁA KRAJOBRAZOWA

UWAGA ! - PRZEDSIĘBIORCY i MIESZKAŃCY

UCHWAŁA KRAJOBRAZOWA ……. tuż, tuż

 

W urzędzie Miasta Zakopane toczy się procedura dotycząca tzw. UCHWAŁY KRAJOBRAZOWEJ czyli ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych. TO REWOLUCJA dotycząca całego MIASTA.

Jak każda rewolucja niesie za sobą dobre zmiany – UPORZĄDKOWANIE KRAJOBRAZU, WPROWADZENIE ŁADU i PORZĄDKU w PRZESTRZENI PUBLICZNEJ MIASTA.

Z drugiej strony przedstawiony przez Burmistrza Miasta Zakopane projekt uchwały jest nieczytelny, bardzo skomplikowany i zawierający wiele zapisów trudnych do zaakceptowania zarówno z punktu widzenia ochrony walorów krajobrazowych, przyrodniczych i kulturowych oraz interesów przedsiębiorców i mieszkańców.

Co najgorsze przyjęta forma konsultacji w formie wyłożonego projektu i pisemnego zgłaszania uwag nie przyniosła oczekiwanego rezultatu. Praktycznie nikt nie wie o projekcie tej uchwały, a konsekwencje jej wprowadzenia w tym finansowe bezpośrednio odczują przedsiębiorcy i mieszkańcy.

Samo „zawieszenie” projektu z informacją o projekcie uchwały  na stronie urzędu Miasta nie jest sposobem na dotarcie do zainteresowanych, czyli nas mieszkańców.

 

Dlatego w  imieniu Tatrzańskiej Izby Gospodarczej domagamy się przedłużenia konsultacji do 30.10.2022 oraz poszerzenie zakresu konsultacji z obecnej formuły na otwarte spotkania dla mieszkańców, przedsiębiorców  i wszystkich zainteresowanych ładem przestrzennym w naszym Mieście.

 

Bez wspólnie wypracowanego projektu nie ma co liczyć na aprobatę społeczną i dostosowanie do wymogów uchwały. Bez wspólnego dopracowania tak ważnej uchwały dla całego Miasta jej wprowadzenie nie ma najmniejszego sensu.

 Poniżej link do projektu uchwały:

http://urbnews.pl/wp-content/uploads/2020/12/Projekt-uchwa%C5%82y-krajobrazowej-Zakopane-wy%C5%82o%C5%BCenie.pdf