Nasi członkowie


Projekty

PROJEKT GÓRAL POTRAFI

Promujemy ideę zrównoważonego rozwoju turystycznego i postaw przyjaznych środowisku. Naszym celem jest osiągniecie w przyszłości nie tylko realizacji wszystkich kryteriów zrównoważonego rozwoju ale również stworzenie marki kojarzonej z filozofią życia w zgodzie z naturą, wartościami przyrodniczymi, kulturowymi i ochroną przyrody.

EKO FAMILY

Problem smogu dotyczy nas wszystkich, bo największy wpływ na jakość powietrza mamy my sami. Walka ze smogiem to przede wszystkim wymiana starych piecy na ekologiczne źródła energii ale również zmiana naszych nawyków na bardziej przyjazne środowisku.

EKO CHALLENGER

Celem projektu Eko Challenger jest integracja, edukacja, przepływ informacji, kreowanie proekologicznych i prozdrowotnych postaw oraz motywowanie do działań wpływających pozytywnie na środowisko.

Tatrzańskie forum gospodarcze

Tatrzańskie Forum Gospodarcze, organizowane co roku przez Tatrzańską Izbę Gospodarczą z Zakopanego, to forum wymiany poglądów we wszystkich dziedzinach istotnych dla rozwoju naszego regionu. To największe forum gospodarcze na Podhalu poświęcone sprawom kluczowym dla środowiska gospodarczego, zagadnieniom społecznym oraz kulturowym.

EKOLOGICZNA CERTYFIKACJA OBIEKTÓW

ECO ZAKOPANE, czyli Ekologiczna Certyfikacja Obiektów to  jedyna w Polsce regionalna certyfikacja promująca ekologiczne rozwiązania w hotelarstwie. 

Lokalizacja