O NAS

To  MY, partnerzy  tworzący wspólnie silny, mocny związek biznesowy pod nazwą Tatrzańska Izba Gospodarcza. To miejsce gdzie łączymy idee i pomysły przedsiębiorców dla wspólnego rozwoju, a nasi członkowie i liderzy  razem rozwiązują problemy i tworzą możliwości, które pomagają stawać się silniejszym i konkurencyjnym, integrują i wzmacniają nie tylko własne firmy, ale i całe środowisko gospodarcze.

Pomagamy budować  przyszłość, dostarczamy narzędzia pomagające w rozwoju firmy, sprawiamy, że Twój głos się liczy. Korzystamy z przeszłości, ale patrzymy w przyszłość. Kojarzymy interesy, poszerzamy kontakty, a nasza informacja to Twój zysk. To, że jesteśmy razem daje możliwość wymiany informacji, doświadczeń, współpracy, oferowania sobie konkretnych usług. Przekazujemy wiedzę  związaną z przedsiębiorczością, informację o szkoleniach, misjach, dotacjach i dofinansowaniach do działalności, wydarzeniach gospodarczych i interpretacjach konkretnych przepisów. 

Naszym celem jest nie tylko tworzenie jak najlepszych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej, ale również podnoszenie jakości życia mieszkańców, budowanie marki kojarzonej z filozofią życia w zgodzie z naturą, wartościami przyrodniczymi, kulturowymi i ochroną przyrody.

Przyłączając się do nas inwestujesz w siebie i w firmę.  

Tatrzańska Izba Gospodarcza to dobrowolne stowarzyszenie podmiotów gospodarczych zrzeszających firmy różnych branż nie tylko z terenu Podhala. Są wśród nich największe firmy o priorytetowym znaczeniu dla regionu oraz małe rodzinne przedsiębiorstwa działające w sferze usług, handlu i produkcji.

Tatrzańska Izba Gospodarcza jest członkiem Komisji Wspólnej Samorządów Terytorialnych i Gospodarczych Małopolski przy Marszałku Województwa Małopolskiego oraz członkiem utworzonego przy Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego konsorcjum wspierania przedsiębiorczości. Ma swoich przedstawicieli m.in. w Powiatowej Radzie ds. Zatrudnienia i Małopolskiej Organizacji Turystycznej.


WŁADZE

RADA i ZARZĄD TATRZAŃSKIEJ IZBY GOSPODARCZEJ             

Elżbieta Agata Wojtowicz - Prezes Zarządu             

Anna Gąsiorowska - V-ce Prezes Zarządu

Czesław Ślimak - V-ce Prezes Zarządu                  

 

CZŁONKOWIE ZARZĄDU      

Andrzej Laszczyk 

Marcin Świerk 

Karol Wagner 

Łukasz Worwa 


CZŁONKOWIE RADY
 

Agata Czarnota 

Monika Nodzyńska 

Iwona Siuty 

Joanna Prus 

Marcin Sichelski 

                                                                   

KOMISJA REWIZYJNA           

Helena Buńda                                          

Robert Kozłowski                                           

Ryszard Grzybowski      


STATUT - dostępny w wersji pdf