Agata Krząstek


Ekspertka w zakresie zrównoważonego rozwoju. W OTCF pracuje w dziale ESG, starając się ograniczyć negatywny wpływ na środowisko poprzez implementację innowacyjnych projektów, obiegu zamkniętego, eliminację plastiku i zanieczyszczeń a także nowe podejście do projektowania. Przez 3 lata współtworzyła pierwszą organizację pozarządowa zajmująca się zrównoważonym rozwojem na poziomie V4 (CZ, HU, PL, SK). Budowała świadomość środowiskową w branży turystycznej na rodzinnym Podhalu.

Doktorantka zajmująca się trendami konsumenckimi, nowymi modelami biznesowymi, kreowaniem wartości dla klienta, wpływem aktywizmu klimatycznego i zrównoważoną turystyką. Absolwentka prawa i studentka zarządzania międzynarodowego. Przez wiele lat zaangażowana w działalność organizacji prowadzonych przez młodych ludzi, gdzie zajmowała się koordynowaniem projektów oraz szeroko pojętym zrównoważonym rozwojem. Reprezentowała interesy polskiej młodzieży i ich perspektywę na dziesiątakach konferencji także jako Młodzieżowa Delegatka RP do ONZ. Przeprowadziła dziesiątki warsztatów z zakresu Agendy 2030, symulacji negocjacji klimatycznych i międzynarodowego aktywizmu młodzieżowego.