CZESŁAW ŚLIMAK - CZŁONEK HONOROWY

ul. Zamoyskiego 4A

34-500 Zakopane

czeslaw.slimak@tig.zakopane.pl