EKO CHALLENGER


Celem projektu Eko Challenger jest integracja, edukacja, przepływ informacji, kreowanie proekologicznych i prozdrowotnych postaw oraz motywowanie do działań wpływających pozytywnie na środowisko.

W dniach 9-11 marca 2018 w Zakopanem, w ramach pierwszego lotu udało nam się zaprosić na pokład 15 osób - blogerów, dziennikarzy i osób zajmujących się środowiskiem naturalnym, ekoturystyką, zdrowiem i ekolifestyle'm. Misja poświęcona była tematyce zrównoważonego rozwoju, minimalizowania negatywnego wpływu na środowisko, ochronie przyrody i zasobów naturalnych, ekologicznemu stylowi życia ze szczególnym uwzględnieniem tematyki smogu i rozwiązań służących poprawie jakości powietrza.

Projekt Eko Challenger został dofinansowany ze środków programu Life Unii Europejskiej, w ramach projektu zintegrowanego Life „Wdrażanie programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” oraz przez Tatrzańską Izbę Gospodarczą z Zakopanego. Grant z projektu Nasze Powietrze autorstwa Krakowskiego Alarmu Smogowego.







">