EKO FAMILY

Problem smogu dotyczy nas wszystkich, bo największy wpływ na jakość powietrza mamy my sami.  Walka ze smogiem to przede wszystkim wymiana starych piecy na ekologiczne źródła energii ale również zmiana naszych nawyków na bardziej przyjazne środowisku. 


Projekt EKO FAMILY to próba stworzenia płaszczyzny wymiany doświadczeń ( osób indywidualnych, firm, instytucji, urzędów ) integracji i edukacji, której celem jest motywowanie do działań wpływających pozytywnie na środowisko poprzez kreowanie proekologicznych i prozdrowotnych postaw,  propagowanie  zrównoważonego rozwoju, ochrony przyrody i zasobów naturalnych, ekologicznego stylu  życia i wypoczynku, minimalizowania negatywnego wpływu na środowisko ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań służących poprawie jakości powietrza. 

W programie ubiegłe edycji znalazły się:
-  szkolenie z edukatorem Podhalańskiego Alarmu Smogowego i Greenpeace Polska
    Tutaj mówimy nie tylko o smogu ale o segregacji odpadów, oszczędzaniu energii i wody, przemyślanych zakupach,  walce z plastikiem i z       
    ociepleniem klimatu.        
-  warsztat z autoprezentacji z trenerem
     W interaktywnych zadaniach pracujemy nad tym jak przedstawić nawet mało popularne i trudne zagadnienia, jak wystąpić publicznie             
     wykorzystując nie tylko mowę ale również ciało, jak przekonać rozmówcę do swoich racji.                                                                          
-  wizyta studyjna w obiektach hotelarskich posiadających certyfikat ECO ZAKOPANE


Problem smogu dotyczy nas wszystkich, bo największy wpływ na jakość powietrza mamy my sami.  Walka ze smogiem to przede wszystkim wymiana starych piecy na ekologiczne źródła energii ale również zmiana naszych nawyków na bardziej przyjazne środowisku. 

Projekt EKO FAMILY to próba stworzenia płaszczyzny wymiany doświadczeń ( osób indywidualnych, firm, instytucji, urzędów ) integracji i edukacji, której celem jest motywowanie do działań wpływających pozytywnie na środowisko poprzez kreowanie proekologicznych i prozdrowotnych postaw,  propagowanie  zrównoważonego rozwoju, ochrony przyrody i zasobów naturalnych, ekologicznego stylu  życia i wypoczynku, minimalizowania negatywnego wpływu na środowisko ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań służących poprawie jakości powietrza. 

W programie ubiegłe edycji znalazły się:
-  szkolenie z edukatorem Podhalańskiego Alarmu Smogowego i Greenpeace Polska
    Tutaj mówimy nie tylko o smogu ale o segregacji odpadów, oszczędzaniu energii i wody, przemyślanych zakupach,  walce z plastikiem i z       
    ociepleniem klimatu.        
-  warsztat z autoprezentacji z trenerem
     W interaktywnych zadaniach pracujemy nad tym jak przedstawić nawet mało popularne i trudne zagadnienia, jak wystąpić publicznie             
     wykorzystując nie tylko mowę ale również ciało, jak przekonać rozmówcę do swoich racji.                                                                          
-  wizyta studyjna w obiektach hotelarskich posiadających certyfikat ECO ZAKOPANE

">