Jadwiga Wiśniowska


Prezes Mix Group, Wiceprezydent Izby Przemysłowo Handlowej w Krakowie  oraz współzałożycielka Loży Kobiet Biznesu IPH w Krakowie. Współpracuje z BCC, ASPIRE, British-Polish Chamber of Commerce (BPCC). W organizacji Woman in Real Estate jestem mentorką wpierającą młode menedżerki.

Posiada ponad 30-letnie doświadczenie zawodowe  im.in. w inwestycjach, zarządzaniu i restrukturyzacji firm z różnych branż (m.in. spółki: Dragmor, KFAP, WSK, Drukarnia Wydawnicza im W.L.Anczyca, Spomasz, Telpod, Mix Group). Prowadzi szereg projektów w Polsce oraz za granicą np. projekt inwestycyjny w Brazylii. Dzięki zaangażowaniu w spółce Mix Electronics SA przeprowadziła największą restrukturyzację sieci handlowej w Polsce. Specjalizuje się także w rynku nieruchomości: rewitalizacji terenów poprzemysłowych i zdegradowanych, projektach inwestycyjnych na rynku biurowym i mieszkaniowym oraz zarządzaniu nieruchomościami. Obecnie zaangażowana jest w bezpośrednie zarządzanie częścią spółek z Grupy Mix oraz nadzór nad pozostałymi spółkami. Tym samym koordynuję projekty całej Mix Group, która jest jednym z większych deweloperów biurowych w Krakowie i koncentruje się głównie na inwestowaniu i realizacji projektów na rynku nieruchomości.

Od blisko 20 lat prowadzi własną firmę zajmującą się doradztwem w restrukturyzacjach i zarządzaniu.

Jestem Wiceprezydentem Izby Przemysłowo Handlowej w Krakowie  oraz współzałożycielką Loży Kobiet Biznesu IPH w Krakowie. Współpracuję także z BCC, ASPIRE, British-Polish Chamber of Commerce (BPCC).

W organizacji Woman in Real Estate jestem mentorką wpierającą młode menedżerki. Uczestniczyłam w dotychczasowych dwóch edycjach Programu Mentoringowego.