Krzysztof Baka

Magister i inżynier nauk technicznych ze specjalnością Inżynieria Środowiska. Od pięciu pokoleń rodzinnie związany z Tatrami i Podhalem, pracownik Tatrzańskiego Parku Narodowego, przedsiębiorca, przewodnik tatrzański i autor pionierskich projektów z dziedziny ochrony środowiska w Tatrach i w Zakopanem.

Specjalizuje się w minimalizowaniu negatywnego wpływu działalności człowieka na przyrodę przy zastosowaniu urządzeń technicznych chroniących środowisko. Rozwiązuje trudne problemy inżynierskie w różnych dziedzinach - ograniczania ilości powstających odpadów, zapobiegania zanieczyszczania wód ściekami, ograniczania zapotrzebowania na energię i wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Od najmłodszych lat żyje u stóp Tatr w harmonii z naturą, a obecnie służy ochronie przyrody w pracy zawodowej i jako przedsiębiorca.