Marta Żurek Mortka

Doktor, inżynier, pracownik badawczy w Sieci Badawczej Łukasiewicz, Instytut Technologii Eksploatacji w Radomiu, w Grupie Badawczej Systemów Sterowania, Centrum Prototypowania.

 

Stopień doktora uzyskała na Wydziale Transportu, Elektrotechniki i Informatyki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. K. Pułaskiego w Radomiu w dyscyplinie Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika. W latach 2019-2020 odbyła studia częściowe i praktykę zawodową w ramach programu Erasmus+ na Wydziale Elektrotechniki Uniwersytetu w Ljubljanie w Słowenii.

 

W latach 2011-2015 studiowała logistykę i mechanikę na Wydziale Mechanicznym Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Jest członkiem Mazowieckiego Klastra ICT oraz Polskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

Naukowo zajmuje się m.in. zagadnieniami elektromobilności, energetykę odnawialną, mikrosieciami, minimalizacją zakłóceń elektromagnetycznych generowanych przez przekształtniki energoelektroniczne, układami konwersji energii cieplnej, technologiami wodorowymi.

 

Obecnie współpracuje nad innowacyjnym rozwiązaniem związanym z wykorzystaniem generatorów termoelektrycznych do wytwarzania energii elektrycznej z niskotemperaturowego ciepła odpadowego, jak i również układem wytwarzania, magazynowania i dystrybucji wodoru. Jest autorką i współautorką ponad 30 publikacji w języku angielskim i polskim w czasopismach wydawnictw tj. Springer, Wiley, Elsevier MDPI, a także współautorką 5 zgłoszeń patentowych. Jest członkiem Zespołu Ekspertów w Komisji Europejskiej, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz recenzentem czasopism MDPI i Springer.