Patryk Szymkiewicz

Absolwent Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie na kierunkach elektrotechniki oraz ekologicznych źródeł energii. Kierownik ds. rozwoju projektów gazowo-wodorowych w firmie FRAKO-TERM, specjalista do spraw systemów wodorowych, od lat związany z działalnością badawczo-wdrożeniową.

W FRAKO-TERM zajmuje się opracowywaniem wodorowych układów do magazynowania energii, a także systemów wytwarzania zielonego wodoru na potrzeby transportu. W przeszłości zdobywał doświadczenie w projektach naukowych, konstruując stanowiska badawcze wykorzystywane w badaniach jądrowych.