ZIMOWISKO 2023

ZIMOWISKO 05-12.01.2023

ZAPRASZAMY na zimową przygodę do Zakopanego i Rabki Zdrój dzieci rolników objętych rolniczym systemem ubezpieczenia społecznego *  


Zimowisko organizowane przy wsparciu finansowym Funduszu Składowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników
z programem promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej, dofinansowane 900,00 zł na każdego uczestnika.

 

ZAKOPANE – WILLA „U KASI”  i  RABKA-ZDRÓJ PONICE  DW „ BENIA”  

· zakwaterowanie  w pokojach z łazienkami
· wyżywienie 5 posiłków dziennie
· opieka kadry pedagogicznej (kierownik, wychowawcy)
· opieka medyczna (pielęgniarka)
· ubezpieczenie
· transport autokarowy


PROGRAM

> wycieczki autokarowo - piesze z przewodnikiem

> nauka i doskonalenie jazdy na łyżwach

> zjazdy, krosy i slalomy na sankach i ślizgach

> gry i zabawy na świeżym powietrzu

> zajęcia edukacyjne w zakresie dziedzictwa kulturowego, ochrony tradycji i dziedzictwa regionalnego

> warsztaty i zajęcia edukacyjne w muzeach

> warsztaty z instruktorem tańca nowoczesnego  

> turniej sportowy „Silni ciałem - silni  duchem”

> seans filmowy

> zajęcia z profilaktyki zdrowia

> konkursy, turnieje, quizy, gry i zabawy


*dla dzieci do 16 lat (urodzonych po 01.01.2007) pod warunkiem ubezpieczenia jednego z rodziców/opiekunów w pełnym zakresie w KRUS (ubezpieczenie emerytalne-rentowe, wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie) na podstawie zaświadczenia z KRUS

 

WIĘCEJ INFORMACJI:
Tatrzańska Izba Gospodarcza

ul. Kościuszki 15, Zakopane

tel. 18 20 159 11, 511408151